LatvianEnglish

Search site

Tourism season in Kekava region has been launched PDF Print E-mail

On Saturday 14th of May the new tourism season was launched with a diverse events programme.

 

On significant tour-trip was launched from the tourism information centre of the Kevava municipality in the morning of that day. The tour-trip went to the church of Katlakalns, looked at the tree nursery groves, visited the local history museum of Kekava, but the delightful snacks were provided by the farm of Dorites. The tour-trip was concluded at the Hillfort of Daugmale where they joined with the rest of the participants celebrating the event of Daugmale Hillfort.

 


 

At the end of the tour-trip the participants were very thankful – the tour trip and the event itself revealed how interesting and attractive the area they live in is.

 

The event of Daugmale Hillfort was a reason for many of the locals to pay the first visit to the site. Organisers of the event argue that the six-hours long celebration programme was attended by approximately three hundred people mostly locals, people living in the municipality of Kekava, neighbours from Salaspils, Riga and elsewhere. For instance, the Rozklani family from Salaspils, visited the Hillfort for the first time  - “We read the information and decided to take on the opportunity to spend today outdoors”. The event of Daugmale Hillfort is an event for the whole family, thus the family of Rozkalni expressed a wish that this event would become a good tradition in the future.

 

Most attention from the visitors was earned by the exhibition of ancient fights, a mock-siege of the Hillfort, archery and javelin ranges were a place of attraction for children and adults alike, as well as the local produce was quite popular – honey, pottery products and jewellery. Unfortunately, due to the high winds, the trip on an authentic Viking boat Pardus was not possible.

 

Also, a hype was generated among the visitors by the central event of the night of 14th May – Museum nights’ event Kaimini at the local history museum of Kekava. The evening brought together almost 500 visitors, who were offered to take part in interesting and well-witted contests and competitions, treat themselves with the kebab of neighbours, see museum exhibition free of charge, take a trip on a droshka and to see the play Kaimini by Miltu teatris.

 

Prepared by:

 

Arta Platace

Kekava Municipality Agency of Culture

Public Relation Specalist

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mobile: +371 24 75 634


 

Ķekavas novadā atklāta tūrisma sezona

 

 

 

Sestdien, 14.maijā Ķekavas novadā ar daudzpusīgu programmu tika atklāta jaunā tūrisma sezona.

 

Rīta pusē no Ķekavas novada tūrisma informācijas centra startēja paprāvs pulciņš ekskursijas dalībnieku. Viņi devās uz Katlakalna baznīcu, apskatīja dendroloģiskos stādījumus, viesojās Ķekavas novadpētniecības muzejā, kā arī mielojās ar z/s Dorītes sarūpētajiem gardumiem. Ekskursija noslēdzās Daugmales pilskalnā, kur pievienojās Daugmales pilskalna svētku dalībniekiem.

Pēc ekskursijas tās dalībnieki teica lielu paldies: ekskursija un pilskalna svētki parādīja to, cik interesants un saistošs ir novads, kurā dzīvo.

 

Daudziem novadniekiem Daugmales pilskalna svētki bija iemesls, lai pirmo reizi viesotos Daugmales pilskalnā. Organizatori lēš, ka sešu stundu garo svētku programmu apmeklēja aptuveni 300 viesu – daugmalieši, Ķekavas novada iedzīvotāji, kaimiņi no Salaspils, Rīgas un citām vietām. Piemēram, Rožkalnu ģimene no Salaspils Daugmales pilskalnu apmeklēja pirmo reizi: „Izlasījām informāciju un nolēmām izmantot izdevību, lai šo dienu pavadītu kopā brīvā dabā.” Daugmales pilskalna svētki esot pasākums ģimenei, tāpēc Rožkalni vēlēja, lai šāds pasākums nākotnē kļūst par labu tradīciju.

 

Apmeklētāju vislielāko uzmanību izpelnījās seno cīņu paraugdemonstrējumi, imitētais uzbrukums pilskalnam, bērni un pieaugušie pulcējās pie loka šaušanas un šķēpa mešanas stendiem, nesmādēti tika arī vietējo tirgotāju produkcija – medus, keramikas izstrādājumi un rotas. Diemžēl, lielā vēja dēļ izbrauciens ar vikingu laiku Pardus daudziem interesentiem gāja secen.

 

Lielu apmeklētāju interesi raisīja arī 14.maija nakts centrālais notikums – Muzeju nakts pasākums Kaimiņi Ķekavas novadpētniecības muzejā. Vakara laikā tur pulcējās gandrīz 500 interesentu, kuriem bija iespēja piedalīties interesantos un asprātīgos konkursos un sacensībās, mieloties ar kaimiņa kebabu, par velti aplūkot muzeja ekspozīcijas, vizināties ar drošku un noskatīties Miltu teātra iestudēto lugu "Kaimiņi".

 

 

 

Sagatavoja:

Arta Platace
Ķekavas novada kultūras aģentūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mob.tālrunis: +371 29475634

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 20:03